Algemene voorwaarden - Autobanden in Tholen koopt u online bij J.P.R. Bandenservice. Voordelig en vakkundig uw banden bestellen

Algemene voorwaarden


 1) Alle goederen  blijven eigendom van J.P.R. AUTOBANDEN Tholen zolang de betaling niet is voldaan.

 2) J.P.R.AUTOBANDEN Tholen heeft het recht alle banden terug te vorderen welke niet voldoen aan de omschreven betalingstermijn.
 
 3) Is de koper in gebreke of verzuim met het nakomen van zijn/haar verplichtingen,dan wordt de vordering uit handen gegeven.

 4) Bij het uit handen geven van de vordering komen alle kosten  welke hieruit voortvloeien zoals Deurwaarderkosten, Incassokosten, Advocatenkosten en Rechtbankkosten  voor rekening van de koper.

 
J.P.R. Autobanden Tholen - Slabbecoornweg.70 - 4691RZ - Tholen - Contactgegevens

Autobanden Tholen - Winterbanden Tholen - Zomerbanden Tholen - All-seasonbanden Tholen